Masz pytanie? Zadzwoń

800 900 008

Połączenie bezpłatne

Wielkość czcionki: A- A+

Kontakt

Sprawdź dlaczego klienci polecają nas swoim bliskim

 

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJACYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO FIRMY MERCEDE Sp. z  o.o.

1. Administrator oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych  i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chyba że Państwo wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
2.Osoba korzystająca z formularza wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez nią w procesie korzystania z formularza. Administratorem danych jest spółka Mercede Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. gen. W. Sikorskiego 6/7.
3.Dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania czy inne informacje przesłane z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego. Podstawą przetwarzania jest zgoda o jakiej mowa w art. 6 ust 1 lit a) RODO.
4.Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z wykorzystaniem których Administrator korzysta z formularza kontaktowego tj. firmie obsługującej stronę internetową Administratora.   Ponadto dane mogą być przekazane  upoważnionym organom jeśli te zwrócą się o przekazanie takich danych.
5.Administrator nie zamierza przekazywać danych do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
6. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie chyba, ze w wyniku złożenia odpowiedzi nawiązany zostanie jakikolwiek stosunek  zobowiązaniowy miedzy Administratorem, a osobą korzystająca z formularza.
7. Macie Państwo prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych przez Administratora.
9. Macie Państwo prawo żądania przeniesienia danych.
10. Macie Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowodnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,
11. Macie Państwo prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
12. Podanie przez Państwa danych  ma charakter dobrowolny.
13. Administrator  nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 

Siedziba - biuro obsługi klienta

ul. Sikorskiego 6/7

65-001 Zielona Góra

Tel.: 68 411 00 52

Tel.: 68 411 00 53

Fax.: 68 411 00 54

e-mail: biuro@mercede.pl

Czynne w dni robocze
w godzinach: 9:00 - 17:00

Biuro regionalne

ul. Lutycka 25

57-300 Kłodzko

Tel.: 601 332 141

e-mail: biuro@mercede.pl

Czynne w dni robocze
w godzinach: 9:00 - 17:00

Formularz kontaktowy

 

Mercede sp. z o.o.

KRS: 0000383705

Kapitał zakładowy 50 tys. złotych w całości opłacony

NIP: 9730995276

REGON: 080517040

BZ WBK: 61 1090 2532 0000 0001 1589 1111

Kontakt dla prasy

Michał Peis

Kom.: 796 509 900

e-mail: m.peis@mercede.pl

Sprawdź czy możemy wrócić
do twojej sprawy

 

Biuro obsługi klienta

ul. Sikorskiego 6/7

65-001 Zielona Góra

Tel.: 68 411 00 52

Tel.: 68 411 00 53

Fax.: 68 411 00 54

e-mail: biuro@mercede.pl

Czynne w dni robocze w godzinach: 9:00 - 17:00

Biuro regionalne

ul. Lutycka 25

57-300 Kłodzko

Tel.: 601 332 141

e-mail: biuro@mercede.pl

Czynne w dni robocze w godzinach: 9:00 - 17:00

Sprawdź czy możemy wrócić
do twojej sprawy

 
Czy uzyskałeś odszkodowanie:*
 

Biuro obsługi klienta

ul. Sikorskiego 6/7

65-001 Zielona Góra

Tel.: 68 411 00 52

Tel.: 68 411 00 53

Fax.: 68 411 00 54

e-mail: biuro@mercede.pl

Czynne w dni robocze w godzinach: 9:00 - 17:00

Biuro regionalne

ul. Lutycka 25

57-300 Kłodzko

Tel.: 601 332 141

e-mail: biuro@mercede.pl

Czynne w dni robocze w godzinach: 9:00 - 17:00